แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 -13.00 น.

*** คณะฯ ขอเเจ้งกำหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การเเต่งการ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเเต่งการสุภาพ คณะขอความร่วมมือจากนักศึกษาโดยการให้นักศึกษาสวมเสื้อสีขาว ไม่สวมรองเท้าเเตะ
2. การลงทะเบียน : ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ลงได้เบียนได้ตั้งเเต่เวลา 09.00 -09.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ เท่านั้น หากนักศึกษามาช้าเกินกว่า 09.30 น. จะไม่อนุญาติให้นักศึกษาลงทะเบียน และจะไม่ได้รับการพิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมจากิจกรรมนี้ !!!
3. ให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ในระบบ ได้ตั้งเเต่วันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ