แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ชื่อกิจกรรม โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง
เวลา 09.30 - 13.00 น.
จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง
ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ระบบเปิด วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น.

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยกิจกรรมนี้ จัดโดยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาที่สนใจจะต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระบบ CMU online หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร. 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ