แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ จุดสร้างฝาน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
เวลา 09.00 - 17.00 น.
จำนวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง
ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
**** ขอนัดพบนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชี้เเจงรายละเอียดกิจกรรม เป็นวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ หน้าห้องบริการการศึกษา บริเวณชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ