แสดงรายละเอียดข่าวAirlangga International Student Competition (AISC) 2016

Airlangga International Student Competition (AISC) 2016 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Airlangga International Student Competition (AISC) 2016

ด้วย Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย กำหนดจัด Airlangga International Student Competition (AISC): The role of youth to be agent of change for community empowerment ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง สุบารายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกิจกรรมย่อย ประกอบด้วย

1. International Seminar on community empowerment

2. Competition: Paper competition, Poster presentation competition, Photography competition

3. Workshop on photography focused on “Nature and journey photography” and “Capturing the beat moments”

4. Cultural classes on: Creating Batik, Making traditional herbal medicine “Jamu”, traditional dance, traditional art craft and accessories

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Jani Purnawanty อีเมลล์ aisc2016@ditkm.unair.ac.id และสามารถติดต่อสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ