แสดงรายละเอียดข่าวNewton Fund Information Day

Newton Fund Information Day - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Newton Fund Information Day

ด้วย British Council แจ้งประชาสัมพันธ์ Newton Fund Information Day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง T Meeting Room โรงแรม Eastin Tan ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยในวันดังกล่าวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Newton ทั้ง 12 โครงการในประเทศไทย และบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th และสามารถสำรองที่นั่งได้ฟรี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ