แสดงรายละเอียดข่าวEducation UK July Exhibition 2016 (หมดเขต 9 กรกฎาคม 2559)

Education UK July Exhibition 2016 (หมดเขต 9 กรกฎาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education UK July Exhibition 2016  (หมดเขต 9 กรกฎาคม 2559)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า British Council จะจัดงาน Education UK July Exhibition 2016 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. โดยนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวศึกษาต่อ เช่น IELTS Workshop และเทคนิคการเขียน Personal statement

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/events/education-uk-mini-exhibition-2016

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ