แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ และสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริฯ
ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559
ณ จุดสร้างฝาน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
เวลา 09.00 - 17.00 น.

กิจกรรมเสริม จำนวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง
ระบบเปิด วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.
ระบบปิด วันพูธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ