แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ http://goo.gl/forms/C125iluzVo6ZkMvu1

รายละเอียดต่างๆดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ