แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ครั้งที่ ๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ครั้งที่ ๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ครั้งที่ ๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards ครั้งที่ ๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รายละเอียดดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

ใบสมัครโหลดได้ที่นี่ http://contestwar.com/download/file/fid/9271

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ