แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิเอสซีจี (SCG) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชน คนทำดี

มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชน คนทำดี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชน คนทำดี

มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชน คนทำดี

โดยมีงบประมาณ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

สมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายละเอียดดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ