แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ AUN-KASEAS Exchange Fellowship Program 2016/2017 (หมดเขต 25 กรกฎาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ AUN-KASEAS Exchange Fellowship Program 2016/2017 (หมดเขต 25 กรกฎาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์  AUN-KASEAS Exchange Fellowship Program 2016/2017  (หมดเขต 25 กรกฎาคม 2559)

ด้วยสำนักเลขาธิการ AUN แจ้งประชาสัมพันธ์ AUN-KASEAS Exchange Fellowship Program 2016/2017 ซึ่งเป็นทุนวิจัยภายใต้ ASEAN Korea Future Cooperation Fund สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจความร่วมมือด้านการวิจัยในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลี

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aunsec.org/aseanrokacademic.php และจัดส่งใบสมัครได้โดยตรง อีเมล์ aun.naparat@gmail.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ