ประชาสัมพันธ์ AUN-KASEAS Exchange Fellowship Program 2016/2017 (หมดเขต 25 กรกฎาคม 2559)

ข่าววิจัย

ประชาสัมพันธ์  AUN-KASEAS Exchange Fellowship Program 2016/2017  (หมดเขต 25 กรกฎาคม 2559)

ด้วยสำนักเลขาธิการ AUN แจ้งประชาสัมพันธ์ AUN-KASEAS Exchange Fellowship Program 2016/2017 ซึ่งเป็นทุนวิจัยภายใต้ ASEAN Korea Future Cooperation Fund สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจความร่วมมือด้านการวิจัยในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลี

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aunsec.org/aseanrokacademic.php และจัดส่งใบสมัครได้โดยตรง อีเมล์ aun.naparat@gmail.com ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559