แสดงรายละเอียดข่าว1st ASEAN-China Youth Summer Camp (หมดเขต 24 มิถุนายน 2559)

1st ASEAN-China Youth Summer Camp (หมดเขต 24 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1st ASEAN-China Youth Summer Camp (หมดเขต 24 มิถุนายน 2559)

ด้วย ASEAN-China Center (ACC) กำหนดจัด “1st ASEAN-China Youth Summer Camp” ระหว่างวันที่ 11-22 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยจะรับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศ แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php และจัดส่งใบสมัครได้โดยตรง อีเมล์ huangyingting@asean-china-centre.org ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ