แสดงรายละเอียดข่าวThailand-Fukuoka Academic Exchange Programme 2016 (หมดเขต 31 กรกฎาคม 2559)

Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme 2016 (หมดเขต 31 กรกฎาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thailand-Fukuoka Academic Exchange Programme 2016 (หมดเขต 31 กรกฎาคม 2559)

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ มีแผนดำเนินโครงการ “Students Academic Exchange Program 2016” ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Fukuoka Convention Bureau และ Kyushu Sangyo University ในระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2559 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 8,400 บาท ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php และจัดส่งใบสมัครได้โดยตรง ไปยังคุณสุจินฎา อีเมล์ sujinda_i@tceb.or.th หรือ fax. 02-658-1412 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ