แสดงรายละเอียดข่าวประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37 (หมดเขต 15 สิงหาคม 2559)

ประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37 (หมดเขต 15 สิงหาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37  (หมดเขต 15 สิงหาคม 2559)

ด้วย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 37 เรื่อง “borderless Open Access Education” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว

โดยผู้ที่สนใจสามารถบทคัดย่อไปยัง สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย ทาง pornpimol@cupt.net ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ