แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษามหาวิทยาลัย รัฐบาลอิหร่าน

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย รัฐบาลอิหร่าน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย รัฐบาลอิหร่าน

ด้วย ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งเปิดรับสมัครในทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชา แต่จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์) และพิจาณาพิเศษสำหรับคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาเปอร์เซีย อิหร่านศึกษา มนุษยศาสตร์และอิสลามศึกษา

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ http://bangkok.icro.ir หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkok@icro.ir

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ