แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp (หมดเขต 17 มิถุนายน 2559)

ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp (หมดเขต 17 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp (หมดเขต 17 มิถุนายน 2559)

ด้วย สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secretariat: UMAP IS ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 30 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2559 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถจัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สอบถามได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด) ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทางอีเมล์ akanit.kin@mua.go.th ได้โดยตรง ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ