แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ 2016 Youth Citizen Entrepreneurship Competition Team (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559)

โครงการ 2016 Youth Citizen Entrepreneurship Competition Team (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ 2016 Youth Citizen Entrepreneurship Competition Team (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559)

ด้วย ASEAN University Network ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ 2016 Youth Citizen Entrepreneurship Competition Team โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ กระตุ้นให้ผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 15-35 ปี มองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อเป้าหมายความสำเร็จแบบยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ www.youth-competition.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ