แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University (หมดเขต 10 มิถุนายน 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University (หมดเขต 10 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University (หมดเขต 10 มิถุนายน 2559)

ด้วย Kagawa university ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program at Kagawa University สำหรับช่วงเดือนตุลาคม 2016 โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ