แสดงรายละเอียดข่าวToyo Summer Program 2016 (หมดเขต 10 มิถุนายน 2559)

Toyo Summer Program 2016 (หมดเขต 10 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Toyo Summer Program 2016 (หมดเขต 10 มิถุนายน 2559)

ด้วย Toyo university, Japan ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ Toyo Summer Program 2016 เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-27 สิงหาคม 2559 ณ Toyo University Hakusan campus (Tokyo) and Noto (Ishikawa) โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 115,000 เยน และค่าที่พัก 40,000 เยน และรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกัน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ www.toyo.ac.jp/site/english-admissions/sp-program.html ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ