แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ภาคปฎิบัติ

ประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ภาคปฎิบัติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ภาคปฎิบัติ

ประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักกฎหมาย ภาคปฎิบัติ
คณะฯ ขอแจ้งการปฎิบัติดังนี้
1. นักศึกษาที่ผ่านภาคบรรยาย แล้วยังไม่ได้ลงชื่อในกลุ่มภาคปฎิบัตื ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เพื่อขอเข้ากลุ่มในภาคปฎิบัติ โดยสามารถเเจ้งใน inbox FB: law cmu หรือ โทร 053-942918 พี่เเน็ค
2. กำหนดการทำกิจกรรมปฎิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแจ้งว่า ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติสะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย โดยนักศึกษาสามารถเลือกวันที่จะเเสดงได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4-19 สิงหาคม 2559 หากเป็นไปได้ คณะอยากให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติในวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559
3. หากนักศึกษามีข้อสงสัย โปรดติดต่อ งานบริการการศึกษา โทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ