แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล กิจกรรมเสริม จำนวน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.30 น. ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร *คณะฯ มีบริการรถ รับ - ส่ง

** ลงทะเบียนที่คณะ เวลา 16.30 - 17.00 น. ล้อหมุน 17.00 น.

การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมือง (เสื้อขึ้นดอย) ไม่สวมกางเกงขาสั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ