แสดงรายละเอียดข่าวทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One month scholarship) (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2559)

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One month scholarship) (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One month scholarship) (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2559)

ด้วย สกอ. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One month scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php โปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเรียงเอกสารตามลำดับจำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 6 ชุด) มายังงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านคณะต้นสังกัดท่าน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ