แสดงรายละเอียดข่าวทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program (หมดเขต 24 สิงหาคม 2559)

ทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program (หมดเขต 24 สิงหาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program (หมดเขต 24 สิงหาคม 2559)

ด้วย Harvard-Yenching Institute (HYI) แจ้งเรื่องทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program โดยทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ HYI ให้โควตามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน จำนวน 6 ราย (Visiting Scholars Program จำนวน 3 ราย Visiting Fellows Program จำนวน 1 ราย Joint Doctoral จำนวน 2 ราย)

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง HYI โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

For the Visiting Scholars Program: www.harvard-yenching.org/visiting-scholars-program

For the Visiting Fellows Program: www.harvard-yenching.org/visiting-fellows-program

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านคณะต้นสังกัดท่าน ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ