แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วย การพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมการเป็นผู้นำจัดกิจกรรม ร่วมทั้งได้รับฟังนโยบายและกระบวนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติมามอบนโยบายการทำกิจกรรมในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ