แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ร่วม โครงการ U - Camp ประจำปี 2559

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ร่วม โครงการ U - Camp ประจำปี 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ร่วม โครงการ U - Camp ประจำปี 2559

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ร่วม โครงการ U - Camp ประจำปี 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (พี่นัย&พี่เนท) ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ