แสดงรายละเอียดข่าวรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วม กิจกรรม “ค่ายการแข่งขันทางการค้า (Competition Camp)" จัดโดยกรมการค้าภายใน

รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วม กิจกรรม “ค่ายการแข่งขันทางการค้า (Competition Camp)" จัดโดยกรมการค้าภายใน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วม กิจกรรม “ค่ายการแข่งขันทางการค้า (Competition Camp)

รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วม กิจกรรม “ค่ายการแข่งขันทางการค้า (Competition Camp)" จัดโดยกรมการค้าภายใน

รายละเอียดต่างๆ นักศึกษาสามารถดูได้ที่ http://otcc.dit.go.th/?page_id=2402

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ (พี่นัย&พี่เนท) ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ