แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ จ.ลำพูน ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา ฯ โทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ