แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Sweden Fellowship (หมดเขต 20 พฤษภาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Sweden Fellowship (หมดเขต 20 พฤษภาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Sweden Fellowship (หมดเขต 20 พฤษภาคม 2559)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการ ASEM-DUO Sweden Fellowship แจ้งว่าโครงการ DUO-Sweden Fellowship 2016 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน ประจำปี 2016 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวรเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asemduo.org หรือ admin2@asemduo.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ