แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ CMU Edutour Bali Indonesia 2017 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 13 มีนาคม – 18 มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 6 วัน 5 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวอินโดนีเซียพร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหทัยชนก มาผาบ โทร 053-943755

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ