แสดงรายละเอียดข่าวคณะได้ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103

คณะได้ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะได้ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103

คณะได้ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 และประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักให้นักศึกษาได้ตรวจสอบ ชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่บอร์ดบริเวณทางขึ้นบันใดชั้น 1

*** หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ให้นักศึกษาติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา ฯ โทร 053-942918
***** นักศึกษาสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ