แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยได้เชิญคุณปรัตถกร นิลาพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมให้ชีวิต คิดดีแล้วทำเลย" นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้โอวาสแก่นักศึกษาอีกด้วย พร้อมทั้งคณาจารย์ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ร่วมให้โอวาสกับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่รวมกันอย่างอบอุ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ