แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ภายใต้โครงการ AUN-ACTS Program (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ภายใต้โครงการ AUN-ACTS Program (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ภายใต้โครงการ AUN-ACTS Program (หมดเขต 8 พฤษภาคม 2559)

ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ภายใต้โครงการ AUN-ACTS Program สำหรับภาคการศึกษา Fall Semester ของ Tokyo University (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) โดยทุนการศึกษาดังกล่าวสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้คือ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกัน ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง ค่าวีซ่า โดยจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acts.ui.ac.id/news-events/sean-foundation-kyoto-university-scholarship-programme-under-the-framework-of-the-asean-credit-transfer-system-scheme-phase-2.html และสมัครได้ด้วยตนเองที่ http://acts.ui.ac.id ภายใต้หัวข้อ Application/Apply Now หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวอุษณีย์ พงศาวลีศรี วิทยาลัยนานาชาติ โทร 053-942606

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ