แสดงรายละเอียดข่าวประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง

ประกาศนัดหมาย นักศึกษาที่จะไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง

กระบวนวิชา 177494 ภาคปกติและภาคพิเศษ อาจารย์ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล ในวันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. 59 ให้มาลงชื่อได้ตั้งแต่เวลา 6.30-7.00 น. บริเวณหลังตึกคณะสังคมศาสตร์ (โรงจอดรถจักรยานยนต์) และจะออกเดินทางพร้อมกันเวลา 7.00 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานได้ที่ พี่หนึ่ง โทร.0848084644

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ