แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส

คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส

คณะนิติศาสตร์ จัดงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ 22 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้า ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ