แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 ส.กม.215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801 อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วันศุกร์ ที่ 22 เม.ย. 59 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1401

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 ส.กม.215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801 อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง วันศุกร์ ที่ 22 เม.ย. 59 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1401 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 ส.กม.215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801 อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง  วันศุกร์ ที่ 22 เม.ย. 59 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1401

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177215 ส.กม.215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801 อ.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วันศุกร์ ที่ 22 เม.ย. 59 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ