แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน พุธ ที่ 27 เม.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น.ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ