แสดงรายละเอียดข่าวทุน Kemitraan Negara Berkembang (KNB) (หมดเขต 10 พฤษภาคม 2559)

ทุน Kemitraan Negara Berkembang (KNB) (หมดเขต 10 พฤษภาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Kemitraan Negara Berkembang (KNB) (หมดเขต 10 พฤษภาคม 2559)

ด้วย Yogyakarta State University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (KNB) ซึ่งเป็นทุนศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังพัฒนา สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knb.dikti.go.id/lib/file/KNB%20Guidebook%202016.pdf หรือ www.uny.ac.id และสามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ