แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน Alexander von Humboldt

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน Alexander von Humboldt - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุน Alexander von Humboldt

ด้วย ศูนย์ DAAD Information Center กรุงเทพฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุนของมูลนิธิ Alexander von Humboldt ซึ่งเป็นทุนสำหรับการวิจัยหลังจบปริญญาเอก และทุนสำหรับนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ สำหรับการศึกษาวิจัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.humboldt-foundation.de/georgfoster ทั้งนี้ในส่วนของทุนอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยในประเทศเยอรมนี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.funding-guide.de และสามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ