แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Scientific & Technological Achievements of I.R of Iran (Jan-Feb 2016)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Scientific & Technological Achievements of I.R of Iran (Jan-Feb 2016) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Scientific & Technological Achievements of I.R of Iran (Jan-Feb 2016)

ด้วย Embassy of the Islamic Republic of Iran กรุงเทพฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ Scientific & Technological Achievements of I.R of Iran (Jan-Feb 2016)

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://copenhagen.mfa.ir/uploads/S%5ET_70275.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ