แสดงรายละเอียดข่าว: ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และ 58 (หมดเขต 6 มิถุนายน 2559)

: ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และ 58 (หมดเขต 6 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:  ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และ 58 (หมดเขต 6 มิถุนายน 2559)

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57, 58 ของประเทศไทย ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจสมัครเข้ารีบทุน IATSS Forum เพื่อเข้ารับฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2560

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-2788400 ต่อ 1821 พร้อมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th หรือ www.iatssforum.jp/en และส่งเอกสารใบสมัครมาที่งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะของท่าน เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ