แสดงรายละเอียดข่าว



ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559)

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2559 ภายใต้หัวข้อ Mae Fah Luang University International Conference 2016 on “Advances in Medical and Health Sciences” and a Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicines International Conference 2016 on “Fostering Traditional and Complementary Medicine Through Research” ระหว่าง 23-25 พฤศจิกายน 2559

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการงานวิจัย โทร 053-916358 และ 053-916389 หรือ mfuic2016@mfu.ac.th และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.mfu.ac.th/mfuic2016

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ