แสดงรายละเอียดข่าวUniversity of Auckland English Language Academy เชิญผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

University of Auckland English Language Academy เชิญผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

University of Auckland English Language Academy เชิญผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ด้วย University of Auckland English Language Academy ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้โดยตรงที่ www.ela.auckland.ac.nz หรือ georgina.ma@aucland.ac.nz

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ