แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมโครงการค่ายนักกฎหมาย วิถีไทย วิถีธรรม ครั้งที่ 4

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมโครงการค่ายนักกฎหมาย วิถีไทย วิถีธรรม ครั้งที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมโครงการค่ายนักกฎหมาย วิถีไทย วิถีธรรม ครั้งที่ 4

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมโครงการค่ายนักกฎหมาย วิถีไทย วิถีธรรม ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนขุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน 2559

กำหนดการสามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ