แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ เส้นสถานีรถไฟ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ เส้นสถานีรถไฟ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ เส้นสถานีรถไฟ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมเสริม จำนวน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.30 น.
ในวันพุธ ที่ 13 เมษายน 2559 ณ เส้นสถานีรถไฟ – วัดพระสิงห์

ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. หากนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แต่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร 053942918
2. วันนี้เวลา 14.00 น. ขอนัดพบนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม ณ หน้าห้องบริการการศึกษา ชั้น 1
3. คณะฯ มีบริการรถ รับ - ส่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ