แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งผลการศึกษาและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งผลการศึกษาและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งผลการศึกษาและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งผลการศึกษาและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2558

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ