แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิติศาสตร์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมเสริม จำนวน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.30 น.
ในวันพุธ ที่ 13 เมษายน 2559 ณ เส้นสถานีรถไฟ – วัดพระสิงห์
*คณะฯ มีบริการรถ รับ - ส่ง

ระบบเปิดวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ