แสดงรายละเอียดข่าวอาจารย์สาลิณี ขอแจ้งนักศึกษาให้มารับหนังสือกระบวนวิชากฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 16.15 น.

อาจารย์สาลิณี ขอแจ้งนักศึกษาให้มารับหนังสือกระบวนวิชากฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 16.15 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์สาลิณี ขอแจ้งนักศึกษาให้มารับหนังสือกระบวนวิชากฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 16.15 น.

อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล ขอแจ้งนักศึกษาให้มารับหนังสือกระบวนวิชากฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 16.15 น.ณ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ