แสดงรายละเอียดข่าวผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2016

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2016 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship 2016

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting Student Scholarship ณ University of New England ประเทศออสเตรเลีย เป็นจำนวน 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559 นั้น

บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมใบยืนยันเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารไฟล์ประกอบข่าว


* หมายเหตุ – นักศึกษาที่ยืนยันจะเข้าร่วมโครงการ ให้ยืนยันภายในวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยให้นัดมายื่นพร้อมกัน เนื่องจากพี่อยากจะพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางด้วยค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ