แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Let’s the future talk ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น. กิจกรรมเสริมจำนวน 2 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมใหญ่

*หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนไว้แต่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ