แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177362 กม.ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-11.00 น. ไปเรียนห้องประชุมใหญ่

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177362 กม.ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-11.00 น. ไปเรียนห้องประชุมใหญ่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177362 กม.ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-11.00 น. ไปเรียนห้องประชุมใหญ่

ประกาศย้ายห้องเรียนกระบวนวิชา 177362 กม.ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-11.00 น.จากห้อง LB 1201 ไปเรียนห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ